مفسد اقتصادی، بده‌کاران بانکی،«ح.ا»- داریوش، سپاه نیوز


RidiculousNes1393
از توصیفی که در خبر  روز چهارشنبه 13 اسفند 1393/4 مارچ در وب‌سایت سپاه‌نیوز از این بده‌کار بانکی و مفسد اقتصادی آمده، شگفت‌زده شدم. به همان اندازه که از سخن چند روز پیش علی خامنه‌ای در مورد لزوم برخورد با “خائن‌ها و دزدان کیسه ملت” حیران ماندم. سناریویی که در […]

مضحک ترین خبر سال 1393: دستگیری یکی از بزرگ‌ترین بده‌کاران ...