محمود احمدی‌نژاد،دانشگاه ایرانیان،حمید بقایی،دولت روحانی


mahmud_uni_per 1
خوب تاسیس دانشگاه به همان راحتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیازش را به محمودجان اهدا کرد که نیست. جا و مکان می‌خواهد، به تاسیسات و ساختمان احتیاج دارد، دفتر و دستک می‌خواهد و به‌خصوص به پول نیاز دارد. فعلن 50 میلیارد تومان کمک مالی و دویست هکتار زمین، آن‌هم […]

محمود یونی ور 30 تی و مطالبه‌های تازه