عاشورا، اسلام، شیعه، جمهوری اسلامی، فرهنگ


ghame zani dar karbela iraq sale86.14
اکنون که عاشورای حسینی- خمینی را پشت سر گذاشتیم و این فریضه‌ی عظیم فرهنگی را به جا آوردیم، می‌شود گفت که سینه‌ها و زنجیرها زده شدندی، دسته‌های عزاداری راه انداخته شدندی، قیمه‌پلوها خورده شدندی، اشک از چشم‌ها سرازیر شدندی و حتمن گناه‌ها هم بخشوده شدندی. عاشورای 1387 که سروده «پیش‌درآمدی […]

پس‌درآمدی بر عاشورا