صادق هدایت، کاروان اسلام، نمایشنامه شنیداری


karvaneIslam
  نوش‌گاه میسر پرده سوم از نمایشنامه شنیداری کاروان اسلام است که بر اساس “البعثة الاسلامیه من البلادالافرنجیه” اثر صادق هدایت نخست در سه پرده برای صحنه نوشته شده بود، اما به دلیل محدودیت‌ها هرگز بر صحنه نرفت. هدایت داستان را از نجف آغاز می‌کند، صحنه را با قطار به […]

پرده سوم از نمایشنامه کاروان اسلام اثر صادق هدایت: نوش‌گاه ...