سپاه پاسداران،انقلاب اسلامی،جمهوری اسلامی،امیر طاهری


bakhtak
«بختک اسلامی» آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خارجه در بحثی در برنامه افق اصطلاحی را به‌کار برد که الهام‌گر این دست‌نوشته شد: بختک اسلامی، حالت اختناق و خفه‌گی. کابوسی که سی‌وپنج سال است روی کشورمان افتاده و عضله‌ها که ارکان کشور باشند را به خواب عمیقی فرو برده […]

«بختک اسلامی»