سفارت اسرائیل


Uruguay
اشپیگل آنلاین در روز جمعه نهم فوریه از انفجاری در مقابل  سفارت اسرائیل  در مونته‌ویدئو خبر داد. در این رابطه اروگوئه یک دیپلمات ایرانی را متهم نموده و مظنون است که او به تهران فرار کرده باشد. اروگوئه کشور کوچکی است واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی. بمبی که در مقابل […]

حمله به سفارت اسرائیل در اروگوئه: دیپلمات ایرانی مظنون به ...