خامنه ای، سپاه،دشن فرضی، دزدی


اگر مشکل کشور ما از راه گفت‌گو و تعامل با جهان برطرف نمی‌شود، جنابعالی که به زعم خودتان رهبر شیعیان جهان هستید بفرمایید شیعیان جهان و از جمله مردم ستمدیده ایران جه کنند تا دشمنی‌ها برطرف شود؟ این دشمن کجاست که کسی جز شما و کارگزاران شما آن را نمی‌بینند؟ […]

«آقای خامنه‌ای! پس دشمنی‌ها با چه چیز برطرف می‌شود؟»