حسن روحانی، سازمان ملل، القاعده، جمهوری اسلامی، نرمش قهرمانانه


با شنیدن سخنان حسن روحانی و لحن گفتار وی در اولین نشست سازمان ملل، و انتفادهای او در پشت تریبون بین‌المللی از خشونت و خودکامه‌گی در جهان، تمام اعمال وحشیانه و خشونت‌باری را که رژیم ولایت فقیه در سه دهه گذشته بر سر مردم آورده به یاد آوردم، اما دل‌خوش […]

گویی آقای روحانی از کره دیگری آمده!