جریان فتنه،نفوذ،خامنه‌ای، احمد خاتمی، نماز جمعه


احمد خاتمی، یکی از بلندگوی نمازهای کمدی-فکاهی جمعه در آخرین هرزگویی‌های خود در روز جمعه 21 آدرماه گفت خامنه‌ای «از عید فطر تاکنون ۸۰ بار واژه نفوذ را مطرح کرده است». خامنه‌ای که پیش از این ده‌ها هزار بار از واژه «دشمن» برای پوشش ضعف حکومت رو به زوال خود […]

کلیدواژه‌های خامنه‌ای: «دشمن»، «جریان فتنه»، «نفوذ»