بسیج، پاسدار، دادگستری، صدا و سیما، لاریجانی، حجتی، مصباح، آخوند، فقیه، فقر


skulptur2_EkeberparkenS 8
نه سدعلی نه مسعود، نه ضحاک نه نـَمرود نه معصومه نه مریم، کو روسری‌هایم؟ . نه بسیج نه پاسدار، نه شخصی‌ی چماق‌دار نه حجاب به اجبار، نه فشار به اقرار . نه چادر نه چاقچور، نه منقل نه وافور نه ارشاد نه تفتیش، نه شیشه نه حشیش . نه معتاد […]

نه سدعلی نه مسعود، نه ضحاک نه نـَمرود