ازدواج اجباری، نروژ، پناهجو، کرد ایرانی


دادگاه عالی نروژ، هشتم ماه مارچ یک کرد ایرانی را به‌خاطر تلاش وی جهت شوهر دادن اجباری دختر 16 ساله اش در ایران به یک سال و چهار ماه زندان محکوم کرد اصل خبر در آفتن پستن مرد 40 ساله کرد ایرانی، یک سال پس از این‌که هم‌راه خانواده درسال […]

از ایران فرار کرد، اما می‌خواست دخترش را برای ازدواج ...