، حسن روحانی، سپاه، برنامه هسته ای، همه‌ پرسی


go-vote
مطرح‌کردن موضوع همه‌پرسی در سخنان اخیر حسن روحانی، خودبه خود این پرسش را به میان می‌کشد که با توجه به دزدیده‌شدن آرای مردم در انتخابات 88، کدام نهادی سلامت یک همه‌پرسی احتمالی را تضمین خواهد کرد؟ آقای روحانی آدرس دقیقی نمی‌دهد. او خواستار همه پرسی در مسایلی است که «برای […]

چوب را که برداری…