شعـر


مرغ دل گر زقفس پای به‌بیرون بنهد

دگرش باز نگردد به درون دانه مریز

جون قفس نیست مکانی که دوام آرد دل

در خم و پیچ ره روشن اندیشه بخیز


آیـــه‌هــــای نـفـســــــانـــــی
مجموعه شعر
چاپ دوم توسط شرکت آمازون

آیه‌های نفسانی

از آنجا که چاپ اول این کتاب با شمار کم منتشر شده بود، چاپ دوم آن توسط شرکت آمازون در ماه آوریل 2014 دوباره منتشر شد که تصحیحاتی در آن انجام شده و شامل ترجمه چند قطعه به انگلیسی نیز می‌باشد. کتاب در هر نقطه از کره خاکی از طریق وبسایت آمازون قابل تهیه است.

این مجموعه شامل حدود هشتاد قطعه بلند و کوتاه می‌باشد که بیشتر آن بین سال‌های 1387 و 1390 سروده شده‌اند با پس‌زمینه‌های اجتماعی-سیاسی. بخشی از سروده‌ها هم‌زمان است با انتخابات خرداد 88 و روند سرکوب‌های پس از آن که تصویر و مُهر زمان خود را دارند. بخشی دیگر جنبه‌های فرهنگی-هنری را دست‌مایه قرار داده‌اند که از آن میان  16 دوبیتی، 7 ترانه و یادواره‌هایی از حسین تهرانی استاد تنبک، مختاری-پوینده و خاوران در این مجموعه دیده می‌شوند.

دریافت فایل الکترونیکی پی‌دی‌اف

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *