ویدیو


نماز کمدی- فکاهی جمعه


ترک عادت موجب مرض است آقای دکتر


بالاآویزون – طنز وی‌پی‌ان


کانال پنج1
با زیرنویس انگلیسی

کانال پنج 2
کانال پنج 3– گزارش وضع هوای دنیا و آخرت


شهــر شــرنگ 1

نسخه شنیداری شهر شرنگ در بخش دراماتیک
شهــر شــرنگ 2

شهــر شــرنگ 3


مهاجرت و پراکندگی ایرانیان در خارج از کشور باعث می‌شود که جمع آوری تماشاچی ایرانی تاتر در سالنی در یک شهر اروپایی بسیار مشکل باشد و اصولن امکانات به صحنه بردن کمدی و یا هر نمایش‌نامه دیگری از انسان گرفته شود. از این روی است که من جای صحنه را به ویدیو دادم تا از طریق نمایش تلویزیونی با مخاطب در ارتباط باشم. نسخه‌های یوتوب برخی از آن‌ها در این صفحه در دسترس عموم است.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *