کلیدواژه‌های خامنه‌ای: «دشمن»، «جریان فتنه»، «نفوذ»


احمد خاتمی، یکی از بلندگوی نمازهای کمدی-فکاهی جمعه در آخرین هرزگویی‌های خود در روز جمعه 21 آدرماه گفت خامنه‌ای «از عید فطر تاکنون ۸۰ بار واژه نفوذ را مطرح کرده است».
خامنه‌ای که پیش از این ده‌ها هزار بار از واژه «دشمن» برای پوشش ضعف حکومت رو به زوال خود استفاده می‌کرد و پس از تقلب در انتخابات سال 88 «جریان فتنه» را نیز به آن افزود، پس از توافق اتمی با غرب واژه «نفوذ» را به‌کار گرفته و همدستان او که مدام نیم‌خورده های وی را میجوند در هر فرصتی آن‌را تکرار می‌کنند.
احمد خاتمی هم‌چنین «برگزاری کنسرت‌های موسیقی» را «جریان نفوذی» دانسته و گفته: «نباید بیت‌المال خرج کنسرت‌های غفلت‌آور از خدا شود». خوب راست میگوید، بیت‌المال را باید خرج کرد چماقدارها و بسیجی ها کرد تا مانع سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها شوند و آدم‌های وامانده‌ای چون وی بتوانند زمانی بیشتر به پایه کرسی ولایت بچسبند و از این طریق به نوای بیشتری برسند.
اگر به‌جای کلیدواژه‌های خامنه‌ای واژه «مردم» را بگذاریم روشن خواهد شد که وی و همدستانش از چه میترسند: «مردم».
وحشت خامنه‌ای و هم‌پالگی‌هایش از «دشمن»، «جریان فتنه» و «نفوذ» همان قدرت مردم است که روز به روز افزایش می‌یابد و می‌رود تا گلوی رژیم را چنان بفشارد تا صاحبان افکار عصرحجری را به اعماق دره سقوط بفرستد.